Aluminiju dajemo sijaj
1946

Zgodovina podjetja

Aluminijski okvirji 1946 Zametki današnjega Aluminium Kety Emmi segajo v leto 1946, ko je bilo v Slovenski Bistrici ustanovljeno podjetje Žagotrgoles. Ukvarjali so se s kupovanjem in prodajo lesa, žaganjem in izdelavo lesenih zabojev po posebnih naročilih. Zaposlenih je bilo 7 ljudi.

1949 Podjetje se je preimenovalo v Krajevno žago in se ni več ukvarjalo s preprodajo lesa, temveč le z razrezom tujega lesa in s proizvodnjo lesenih izdelkov.

1952 Razrezu hlodovine so dodali še mizarsko dejavnost. Formiran je bil lasten obrat zabojarna, ki je do takrat delovala v okviru tovarne Impol. Zaposlenih je bilo 30 ljudi.

1964  Podjetje se je  preimenovalo v Embalažo in mizarstvo – EMMI ter si zagotovilo boljše pogoje dela z adaptacijo in izgradnjo prostorov na obrobju grajskega oz. mestnega parka.

1967 Podjetje je razširilo svoj proizvodni program embalaže. Med večjimi slovenskimi kupci se je podjetjema Gorenje in Impol priključil še mariborski Primat.

1969 Registrirala se je dodatna dejavnost, t. j.  izdelava vseh vrst aluminijskih izdelkov. Podjetje je nabavilo opremo za profiliranje kovinskih trakov s hladnim valjanjem, začelo pa tudi s predelavo stiskanih Al-profilov, sprva največ za tovarne z gospodinjsko opremo. Število zaposlenih je naraslo na 150. Začela se je pisati aluminijska zgodba današnjega podjetja  Aha Emmi.

1971Emmi je praznovala 25 let svojega obstoja. V podjetju je bilo zaposlenih 150 ljudi in je bilo največje podjetje lesnoproizvodne obrti v Sloveniji.

1976 Podjetje EMMI se je vključilo v DO Lesnina, poslovni sistem za proizvodnjo, inženiring in trgovino z lesom, pohištvom, notranjo opremo in drugimi programi. Proizvodni program se je še povečal. Podjetje je preko DO Lesnine - Zunanja trgovina postalo dobavitelj nekaterih zahodnoevropskih podjetij.

1985 Podjetje Lesnina TOZD EMMI se je preselilo v novo zgrajene proizvodne prostore v industrijski coni v Slovenski Bistrici. Nabavila se je nova sodobna linija za profiliranje in varjenje aluminijskih trakov. Pomemben izdelek podjetja so aluminijasti distančniki, ki se proizvajajo za nemškega partnerja Helima Lingemann. Vodstvo podjetja je še okrepilo zahodnoevropsko usmerjenost poslovanja, večina tržnih aktivnosti pa se je še vedno odvijala na trgih takratne skupne države.

1988 Dograjena je bila nova proizvodna hala, kjer je sledil začetek proizvodnje tenis loparjev za belgijsko podjetje SNAUWAERT, ki je potekala do 1992/1993.

1990 Slovenija stopi na pot osamosvojitve - država Slovenija. Vodstvu podjetja Lesnine Emmi je uspelo, da so njihovi kupci v tujini tudi tedaj naročeno blago dobili pravočasno.

1992 Sredi januarja je Republiko Slovenijo priznala Evropska unija. Lesnina Emmi se je uspešno utrjevala na zahtevnem trgu aluminija v zahodni Evropi. Pomemben dolgoročni poslovni partner postane avstrijsko podjetje hladilnih naprav Austria Haustechnik, za katerega se izdelujejo aluminijasti okvirji.

1994 Sledilo je uspešno certificiranje podjetja po standardu ISO9001:1994.

1995 Podjetje se je lastninilo v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju, vpisano v sodni register kot delniška družba z znanimi 882 lastniki. Vse obsežnejša je proizvodnja raznovrstnih izdelkov iz aluminija za industrijo pisarniškega pohištva in bele tehnike.

1996 Veljati je začel sklep Uprave Ljubljanske borze, d. d., o začetku trgovanja na odprtem trgu (OTC) in s tem omogočeno organizirano trgovanje z delnicami delniške družbe Lesnine Emmi. Podjetje je praznovalo 50-letnico svojega obstoja.

1997 Sledilo je uspešno recertificiranje podjetja po standardu ISO 9001:1994.

1999 Proizvodni program podjetja se je razširil z izdelavo vrtnega pohištva iz aluminija. Število zaposlenih se je povzpelo na 180.

2000 Podjetje je postalo pooblaščeni izvoznik, proizvedeno blago se carini kar v podjetju samem. Nabavijo se  novi CNC obdelovalni centri, žage, CNC rezkalni stroj, varilni robot, stroje za upogibanje, raziglenje. Na paleti izdelkov so se poleg posameznih najrazličnejših aluminijskih komponent pojavili tudi zahtevni končni izdelki. Kupci ne povprašujejo več le po mehanski obdelavi, temveč po celovitih tehnoloških rešitvah. Podjetje se je načrtno razvijalo v konstrukciji in razvoju. Mehanski obdelavi so dodali še  kompletiranje z drugimi materiali (les, tekstilen, plastične mase, steklo), površinsko obdelavo ter pakiranje za končnega potrošnika. Proizvodnja vrtnega pohištva je dober primer take proizvodnje.

2003 Uspešno je opravljeno tudi certificiranje po ISO 9001:2000. Izdelan je nov sodoben predstavitveni katalog podjetja.

2004  Podjetje Lesnina Emmi je nastopilo prvič kot samostojni razstavljavec na največjem svetovnem aluminijskem sejmu v Essnu v Nemčiji.

2005 Aluminij je kovina prihodnosti in z željo z njim tlakovati svojo zgodbo še naprej kot prepoznavni igralec na igrišču svetovnega trga, je podjetje smelo začrtalo svojo nadaljnjo pot.  »Postati evropski center odličnosti za celovite tehnološke rešitve Alu-komponent« je vizija podjetja in za uresničitev svojega poslanstva »Aluminiju dajemo sijaj« je v letu 2005 pripeljala do odločitve za izgradnjo in zagon lastnega obrata za anodiziranje (eloksiranje) aluminija, t. j. površinske obdelave aluminija.

2006 Obratovati je začela ena najsodobnejših linij za eloksiranje  v Evropi, ki je prvenstveno namenjena specialnim efektom eloksaže aluminija.  Število zaposlenih se je povzpelo na 250. Podjetje praznuje 60 let svojega obstoja.

2006 November Podjetje AHA Aluminij, d. o. o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana postane glavni delničar podjetja Lesnina Emmi, d. d., ki še naprej uspešno sledi začrtani viziji podjetja.

2007 September Podjetje Lesnina Emmi d.d. se preimenuje v Aha Emmi d.o.o.

2016 Podjetje praznuje 70.letnico obstoja in preide v 100% lastništvo podjetja  Aluform Spolka, z.o.o., Poljska,  iz skupine  Grupa Kety S.A. S tem se podjetju odprejo nove perspektive in možnosti uresničevanja zastavljenega poslanstva.

2016 November Podjetje Aha Emmi d.o.o. se preimenuje v Aluminium Kety Emmi d.o.o.

Kolodvorska 37a  |  2310 Slovenska Bistrica  |  Slovenija  |  T +386 (0)2 80 50 500 | F +386 (0)2 80 50 230 |  E
slovensko german english

   domov  

   natisni  

   zemljevid strani  

   e-pošta  

   kolofon

24.01.2018
Certifikat OHSAS 18001

15.11.2016
Preimenovanje podjeta

01.07.2016
Sejem Aluminium 2016 Düsseldorf

21.06.2016
Zaključen proces lastništva med Aluform Spolka, z.o.o. in Aha EMMI d.o.o.

09.06.2016
Športne igre EMMI 2016

več novic